manu ginobili

向Popovich唱生日快樂歌!

在剛過去的週日,Popovich在比賽的日子度過他的69歲生日,那一晚馬刺在主場迎戰帝王。
WBH's picture
WBH
02/01/2018 - 02:02

Manu Ginobili的魔法

年老的Manu Ginobili一直是馬刺的Grandpa juice,最近再次絕殺對手,直接榮升「爺爺」了。
WBH's picture
WBH
12/18/2017 - 16:05

Manu Ginobili的第1000場比賽

如今的Manu Ginobili,在常規賽的back to back第二場比賽,一般都會輪休。但是Manu在剛過去對黃蜂的back to back比賽上陣。
WBH's picture
WBH
11/05/2017 - 21:29